For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Bachelor overgangsregeling 2017

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bachelor overgangsregeling 2017

In studiejaar 2017-2018 is een nieuw bachelorcurriculum voor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht van start gegaan. In 2018-2019 volgen de nieuwe tweede- en derdejaarsvakken. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • het nieuwe eerste jaar bevat inleidende vakken.
  • sommige vakken verhuizen naar een ander bachelorjaar.
  • sommige vakken veranderen van naam.
  • er komen enkele nieuwe keuzevakken bij vanaf studiejaar 2018-2019 (Moot court, Arbeidsrecht of Informatierecht).
  • de minoren veranderen met ingang van studiejaar 2018-2019.

Zodra een nieuw bachelorvak van start is gegaan, wordt het oude equivalent van dat vak niet meer aangeboden. Ook voor studenten die in studiejaar 2016-2017 al ingeschreven stonden als bachelorstudent bij de FdR en nog niet afgestudeerd zijn kan er dus wat veranderen. Meestal zijn de consequenties echter beperkt en goed op te vangen.

Je vindt hier je alle informatie over het nieuwe bachelorcurriculum en de overgangsregelingen. Door het invullen van de rekenhulp weet je precies hoe het voor jou uitpakt.

Lees ook

Rekenhulp

In de rekenhulp geef je aan welke vakken je al hebt gehaald. De tool laat dan zien welke vakken je in het nieuwe curriculum moet volgen en wanneer ze worden aangeboden.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen.

Onderwijs- en examenregeling en de Studiegids

De overgangsregeling vind je in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de bachelor, te weten in hoofdstuk 8 van deel B. Ben je vóór 1 september 2017 met de bachelor begonnen, lees deze artikelen dan goed door. Details over de bachelorvakken, zoals deze in studiejaar 2018-2019 zullen worden gegeven, vind je in de Studiegids.

Overzicht gewijzigde vakken in het nieuwe bachelorcurriculum

Veelgestelde vragen en contact